Err

Tabacs

7,00 EUR
BLACK EAGLE
Tabac blond très corsé.

50% PV 50% GV
7,00 EUR
DESERT SUNSET
Tabac blond caramélisé.

50% PV 50% GV
7,00 EUR
HAVANA LOUNGE
Tabac brun très sec.

50% PV 50% GV
7,00 EUR
PHENIX Y4
Tabac blond à très fort caractère.

50% PV 50% GV
7,00 EUR
ULTIMATE BLEND
Tabac blond doux.

50% PV 50% GV
7,00 EUR
WHITE TIGER
Tabac blond très neutre.

50% PV 50% GV